03:51 ICT Thứ bảy, 18/08/2018 Thiết kế websiteDanh bạ doanh nghiệpViệc lm - Mua bnLin hệ

Trang nhất » Tin Tức » Văn bản - Lịch - TKB

Sở GD-ĐT Lâm Đồng

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 - 2016

Thứ tư - 14/10/2015 19:01
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC  2015 - 2016

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 - 2016

UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG  nbsp;        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HIỆP THẠNH        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 136/QĐ-THCS.HT                         Hiệp Thạnh, ngày 25 tháng 9  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

Năm học 2015 - 2016

 
 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HIỆP THẠNH

 

          Căn cứ thông tư Số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

          Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị;

          Xét năng lực và khả năng công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1. Nay phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm Trường THCS Hiệp Thạnh năm học 2015-2016 (có danh sách phân công cụ thể kèm theo).

          Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao.

          Điều 3. Các ông (bà) trong Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong trường và những người có tên tại Điều 1. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  

Nơi  nhận:

-  Như điều 3 (để t/h)

-  Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Loan

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THCS HIỆP THẠNH

 NĂM HỌC 2015-2016

(Kèm theo quyết định số: 136/QĐ-THCS ngày 25 tháng 9 năm 2015

của Hiệu trưởng trường THCS)

I. BAN GIÁM HIỆU:

          1. Nguyễn Thị Hồng Loan - Hiệu trưởng:

Chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT Đức Trọng, UBND xã Hiệp Thạnh về toàn bộ hoạt động của nhà trường. Quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường; triệu tập và chủ toạ các hoạt động của nhà trường; tổ chức chỉ đạo triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các cấp tới CBGV, NV, học sinh trong trường.

Chỉ đạo và làm các hồ sơ, kế hoạch, báo cáo: Nhân sự - Bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ - Thi đua, Khen thưởng - Kỉ luật - Xây dựng cơ sở hạ tầng - Xã hội hóa giáo dục - Tài chính - Kiểm định chất lượng giáo dục - Phổ cập giáo dục - Chữ thập đỏ - Y tế - Liên đội - Các tổ: Văn phòng, Chủ nhiệm - Hội đồng trường - Hội đồng khoa học - Hội đồng lương - Quy hoạch phát triển giáo dục - An ninh trường học - An toàn giao thông - Phòng chống: TNXH, bạo lực học đường, tham nhũng - Chiến lược phát triển giáo dục - Cải cách thủ tục hành chính - Cơ sở vật chất nhà trường - Web.

Phụ trách công tác tham mưu với lãnh đạo các cấp, các ngành - Công tác phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, các ban ngành đoàn thể xã Hiệp Thạnh; các lực lượng xã hội; phụ trách chào cờ, thi đua học sinh khối 8; kí học bạ khối 6 và lớp 9A1. Chủ trì các cuộc họp: Ban giám hiệu, hội đồng, liên tịch, giao ban, hội đồng trường, thi đua, kỉ luật, nhân sự.

2. đ/c Đoàn Thị Thu Thảo- Phó Hiệu trưởng:

Chỉ đạo và làm các hồ sơ, kế hoạch, báo cáo: Chuẩn quốc gia - Chuyên môn - Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Bồi Bồi dưỡng học sinh giỏi - Kiểm tra nội bộ -Các cuộc vận động - Khuyến học - Hội đồng tư vấn - Tư vấn học đường và pháp luật - Học sinh giỏi các môn văn hóa - Thi lại - Kiểm tra học kì - Bảo hiểm. Phụ trách các tổ Toán, Hóa, Lí - Các hội thi của học sinh - Câu lạc bộ các môn văn hóa- Thiết bị - Phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Tin - Kho thiết bị - thi đua học sinh khối 7 - Kí học bạ, sổ đăng bộ, sổ điểm khối 7, 9A4,5. Kiểm tra sổ đầu bài, sổ đăng bộ, sổ điểm khối 7,9, làm thời khóa biểu 6,8. Làm báo cáo tháng; Thống kê, tổng hợp và quản lý các chỉ số, số liệu về chuyên môn. Phụ trách phân hệ EMIS; Phân hệ quản lý học sinh; Phân hệ quản lý điểm của phần mềm V.EMIS. Phụ trách cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học. Chủ trì các cuộc họp chuyên môn, chủ nhiệm khối sáng.

    Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền hoặc khi Hiệu trư­ởng đi vắng. Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phụ trách trước hiệu trưởng. Đồng thời chịu trách nhiệm cùng Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường trước Phòng giáo dục và đào tạo Đức Trọng, UBND xã Hiệp Thạnh.

3. đ/c Hồ Thị Hồng Châu- Phó Hiệu trưởng:

Chỉ đạo và làm các hồ sơ, kế hoạch, báo cáo: Giáo dục: pháp luật- Địa phương- Thể chất- Hướng nghiệp- Nghề- Phụ đạo- Tốt nghiệp- Tuyển sinh- Khảo sát chất lượng- Các hội thi, hội giảng của giáo viên- Chất lượng đại trà- Dạy thêm, học thêm- Các tổ: Văn, Anh, Sử-Thư viện- Lao động- Học sinh giỏi thể dục thể thao- Câu lạc bộ các môn năng khiếu- Dạy thay, dạy bù- Theo dõi chương trình- Phụ trách phòng Lab, Ebeam, Mimio- Quản lí điểm trên VNPT. Làm báo cáo giao ban chuyên môn. Phụ trách cơ sở vật chất; thi đua học sinh khối 6. Kí duyệt học bạ khối 8 và sổ đăng bộ, sổ điểm khối 6,8,9A2,3. Làm thời khóa biểu 7,9- phụ đạo-tuyển sinh; kiểm tra sổ đầu bài, sổ đăng bộ, sổ điểm khối 6,8. Chủ trì cuộc họp chủ nhiệm khối chiều.

Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền hoặc khi Hiệu trư­ởng đi vắng. Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phụ trách trước hiệu trưởng. Đồng thời chịu trách nhiệm cùng Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường trước Phòng giáo dục và đào tạo Đức Trọng, UBND xã Hiệp Thạnh.

II. TỔ VĂN PHÒNG- TỔNG PHỤ TRÁCH:

1.     Bùi Thị Thanh Huyền (Cán bộ Thư viện-Tổ trưởng tổ văn phòng):

Làm nghiệp vụ thư viện. Chỉ đạo hoạt động thư viện - tổ hành chính; kiêm nhiệm công tác thủ quỹ. Tổng hợp kết quả thi đua các đợt của giáo viên. Phụ trách CSVC phòng đọc - thư viện. Tiếp tân khi nhà trường có khách.

2.Ngô Thị Phương Nhung (Nhân viên Kế toán): Làm nghiệp vụ kế toán.

Kiểm tra: cấp phát văn phòng phẩm, nước uống cho giáo viên-học sinh và dụng cụ vệ sinh cho học sinh. Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác: tài chính; xây dựng; sửa chữa; mua sắm trang thiết bị; quản lý, sử dụng các nguồn ngoài ngân sách; hợp đồng lao động; giải quyết chế độ chính sách cho CB-GV-NV và học sinh.

2.     Trần Thị Thanh Hằng (Nhân viên Văn thư): Làm nghiệp vụ văn thư.

Bảo quản, lưu giữ, cập nhật hồ sơ quản lí và công văn của nhà trường. Cấp phát văn bằng chứng chỉ cho học sinh. Làm thủ tục nhập học và chuyển đi cho học sinh. Làm các báo cáo khi lãnh đạo phân công. Chuyển công văn kịp thời trong ngày, tham mưu kịp thời các công văn khẩn. Thu và xử lí báo cáo của giáo viên chủ nhiệm, tổ trưởng và các bộ phận. Gửi công văn, giấy mời. Giữ con dấu của nhà trường- Phụ trách máy photo và phô tô đề kiểm tra. Tiếp tân khi nhà trường có khách.

3.     Hồ Thị Long (Cán bộ Y tế): Làm nghiệp vụ y tế theo chức năng.

Phụ trách: hồ sơ cứu trợ nhân đạo; CSVC phòng: y tế, hội đồng và truyền thống - Phông, rèm, khăn bàn, khung và bộ chữ trang trí, băng rôn, cờ tổ quốc, các loại cờ trang trí, khẩu hiệu các đợt. Nước uống học sinh. Kiểm tra vệ sinh trong khuôn viên trường học hàng ngày. Tổng hợp phần trực hàng tuần của giáo viên.

5. Lê Phú Quốc(Nhóm trưởng): Phục vụ thiết bị dạy học. Phụ trách công tác bảo hành, sửa chữa các thiết bị dạy học. Trực tiếp phụ trách cơ sở vật chất: 3 phòng tin - Phòng thực hành Lí- Mimio - EBEAM- Máy chiếu – Máy thu vật thể- Máy Scan- Camera- Máy photo.

6. Trịnh Thị Thanh Huyền:Phục vụ thiết bị dạy học. Phụ trách cơ sở vật chất: 2 phòng Lab- Phòng thực hành hóa, sinh- Kho thiết bị. Làm hồ sơ thiết bị. Tham gia tiếp tân khi nhà trường có khách.

7.     Trần Xuân Mạnh (Bảo vệ):

        Phụ trách công tác bảo vệ cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường. Làm công tác sửa chữa nhỏ: điện, nước, ghế bàn, cửa kính. Phụ trách vệ sinh khu vực nhà để xe GV- HS. Bơm nước lên bồn thực hành, bể nước, nhà vệ sinh. Khóa-mở cổng trường, lớp học… hàng ngày. Phối hợp xử lí các vụ việc học sinh vi phạm pháp luật, an ninh trật tự, bạo lực học đường… Trực những giờ cao điểm (trong và ngoài cổng trường: 6h-7h; 11h15- 12h45; 17h-18h00). Trực đêm, trực hành chính.

8.     Phan Hồng Sơn (Tổng phụ trách):

        Chỉ đạo: hoạt động Liên đội; chăm sóc bồn hoa măng non. Phụ trách nề nếp học sinh. Theo dõi sĩ số học sinh các buổi trực, nội quy học sinh, trực 15 phút các buổi sáng, chiều (trừ 2 buổi nghỉ trong tuần). Lưu giữ hồ sơ học sinh vi phạm. Xử lí kịp thời học sinh vi phạm đối với những vụ việc lớn. Trực tiếp phụ trách: thi đua học sinh khối 9 - Cơ sở vật chất phòng tổng hợp - Ti vi - Âm thanh - Chuông - Tài sản Liên đội - Đồng phục đội nghi thức và đội văn nghệ học sinh. Phát bảng tên học sinh. Tham mưu về công tác phối hợp với công an xã.

III. Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn:

1. Tổ trưởng tổ chuyên môn: Chỉ đạo toàn diện hoạt động tổ chuyên  môn. Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của tổ. Quản lý hồ sơ tổ. Trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng xây dựng đội ngũ; bồi dưỡng thường xuyên; kiểm tra nội bộ của tổ. Tổ chức bàn bạc, tìm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của tổ. Tham gia đánh giá sáng kiến kinh nghiệm - đề tài nghiên cứu khoa học của tổ viên. Tổ chức dự giờ lên lớp, thao giảng, hội giảng, hội thảo, hội thi, chuyên đề, ngoại khóa và các phong trào thi đua trong tổ. Đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với tổ viên. Tham gia các cuộc họp liên tịch, sơ tổng kết, bình xét thi đua- khen thưởng- kỉ luật do nhà trường triệu tập. Phân công dạy thay khi tổ viên xin nghỉ hoặc đi công tác. Thực hiện công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công.

2. Tổ phó tổ chuyên môn:

Tham mưu cho tổ trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành thực hiện kế hoạch tổ. Cùng tổ trưởng chỉ đạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ; bồi dưỡng thường xuyên; kiểm tra nội bộ; tìm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của tổ. Tham gia đánh giá sáng kiến kinh nghiệm - đề tài nghiên cứu khoa học; dự giờ lên lớp, thao giảng, hội giảng, hội thảo, hội thi, chuyên đề, ngoại khóa và các phong trào thi đua trong tổ. Có ý kiến đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với tổ viên. Điều hành các hoạt động chuyên môn khi được tổ trưởng uỷ quyền. Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu và tổ trưởng phân công.

IV. Giáo viên:

Thực hiện đúng điều lệ nhà trường- quy chế chuyên môn. Dạy học theo phân công chuyên môn và kế hoạch cá nhân. Tham gia công tác PCGD, chuyên đề, ngoại khóa, hội thi, hội giảng. hội thảo, chuyên đề, dự giờ,…Thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện học sinh. Tham gia các công việc khác khi được nhà trường, tổ phân công.

* Chú ý: Mọi CB-GV-NV có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện theo Luật Giáo dục và Điều lệ trường trung học cơ sở. Chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ được giao trước hiệu trưởng và cấp trên thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Đồng thời tham m­ưu với lãnh đạo nhà trường những công việc được phụ trách để đạt chỉ tiêu kế hoạch.

          * Thời gian làm việc:

      - BGH, Tổ Văn phòng, tổng phụ trách làm việc theo giờ hành chính: sáng 7h00- 11h00; chiều: 13h00- 17h00; được nghỉ 2 buổi/tuần. Tham gia trực 15 phút đầu buổi: BGH: 4 buổi/tuần- Tổng phụ trách: 8 buổi/tuần.

      - GVCN quản lý 15 phút đầu giờ ít nhất 4 buổi/tuần.

                                                                                                              

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

                                                                                                                       (Đã kí)

Tác giả bài viết: Hồ Hải Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Dành cho Quảng cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 29


Hôm nayHôm nay : 58

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4838

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 445410

Liên kết website